+420 517 345 903 auditak@auditak.cz

Auditorské služby

Audit

Naši auditoři poskytují klientům kompletní auditorské služby pro všechny druhy účetních jednotek. Disponujeme dostatečným množstvím kvalifikovaných a zkušených odborníků s dlouholetou praxí nejen v oboru auditorských služeb.

Auditorské služby, které poskytujeme

Audit účetní závěrky a audit konsolidované účetní závěrky

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost předmětu auditu (např. účetní závěrky) zveřejněného vedením účetní jednotky.

Provádíme zejména zákonný i smluvní audit účetních závěrek sestavených v souladu s českou účetní legislativou.

V případě holdingů a finančních skupin provádíme audit konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s českou legislativou.

Prověrky

V rámci auditorských prací může být provedeno více typů zakázek odlišných od „klasického“ auditu, jak ho známe. Jedním z nich je i tzv. prověrka. Postupy jsou úmyslně omezeny a jsou méně detailní než u auditu a proto prověrka poskytuje nižší míru ujištění než audit.

Provádíme zejména prověrky účetních závěrek sestavených v souladu s českou účetní legislativou.

Ostatní ověřovací služby

Provedení auditu čerpání dotací je většinou poskytovatelem finančních prostředků nastaveno jako jedna ze závazných podmínek poskytnutí finančních prostředků.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby týkající se o ověřování čerpání dotací.

Ostatní služby

Poskytujeme služby v oblasti sestavení finančních informací, dohodnutých postupů a ostatních služeb neupravené standardy.

Přezkum hospodaření

Povinnost nechat si přezkoumat hospodaření vyplývá pro územně samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, Regionální radu regionu soudružnosti.

Vykonáváme přezkum hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolným svazkům obcí podle zákona č. 420/2004 Sb.

Věděli jste že?
Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.