+420 517 345 903 auditak@auditak.cz

Poradenství

Nejlepší strategií je prevence. Chápeme ale, že ve vašem podnikání nelze ale vždy předjímat všechna podnikatelská rozhodnutí.

Poskytujeme účetní, ekonomické a právní poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu právnických a fyzických osob.

Poradenství v oblasti finančního účetnictví a účetního výkaznictví

Poskytujeme poradenství ve složitých oblastech finančního účetnictví. Naše služby zahrnují posuzování smluv a transakcí z účetního pohledu a účetní podporu.

Našim klientům pomáháme se sestavením účetních výkazů společnosti, které věrně zobrazují finanční situaci společnosti.

Podpora v oblasti transakčního poradenství a DUE DILIGENCE

Své služby poskytujeme i v oblasti podnikových transakcí. Zpracujeme pro vás problematiku finančního plánování fúzí a akvizic, restrukturalizaci, due diligence účetnictví. Budeme vám také nápomocni při sestavování vašich obchodních plánů.

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti přeměn obchodních korporací. Pomůžeme Vám identifikovat, vyhodnotit, a řídit dopady  transakcí., která se při fúzích, akvizicích a prodejích podniků obvykle vyskytují.

Na základě jednání s klientem provádíme analýzu cílového podniku, zejména v oblasti účetnictví, daní a práva a popisujeme silná i slabá místa firmy a rizika spojená s jejím převzetím. Tým složený z auditorů, právníků a dalších expertů prověřuje podstatné oblasti cílového podniku a pomáhá tak stanovit kupní cenu a formulovat investorovi smluvní garance.