+420 517 345 903 auditak@auditak.cz

Daňové poradenství

Danove poradenstvi

Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, jsme vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na otázky z řady oblastí týkajících se daní, tj.:

Služby, které poskytujeme v oblasti daňového poradenství

Daň z příjmů právnických osob

Poskytujeme veškeré poradenství a právní pomoc zaměřené na správné stanovení základu daně z příjmu právnických osob s využitím všech zákonných prostředku tak, abychom optimalizovali Váš daňový základ.

Naše služby poskytujeme obchodním korporacím, neziskovým a příspěvkovým organizacím.

Daně z příjmů fyzických osob

Poskytujeme veškerou daňovou a právní pomoc fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím při sestavení daňového přiznání a přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému, zároveň tou nejsložitější a velice často novelizovanou. Správné nastavení režimu DPH může ušetřit nemalou část nákladů společnosti a má zásadní dopady na cash-flow společnosti.

Pokud máte ohledně DPH nejasnosti nebo dotazy, obraťte se na nás.

Poradenství v oblasti ostatních daní

Poskytujeme poradenství v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitosti i daně silniční.

Poradenství a zastupování u daňových kontrol a daňových sporů

Naše klienty zastupujeme při místním šetření, postupu k odstranění pochybností, daňové kontrole a v celém jejím průběhu až po projednání výsledků kontrolních zjištění a podepsání zprávy o daňové kontrole.

Ve spolupráci s advokátem poskytujeme našim klientům poradenské služby při přípravě odvolání proti platebním výměrům, jakož i při přípravě žalob proti rozhodnutí správce daně.

Věděli jste že?
Služby daňového poradce oceňují naši klienti zejména při konzultaci složitějších daňových problémů. Našim klientům poskytujeme služby ve všech daňových oblastech.